Inteligencia y democracia (clar i català)

La iniciativa signada reclama «l’adopció urgent per part de l’estat de les mesures per erradicar l’espionatge polític antidemocràtic, i garantir així que cap persona pugui ser víctima d’espionatge i persecució per defensar un projecte polític»[i].      ...

ACH: posibilidades y limitaciones

Let me tell you about these intelligence guys. When I was growing up in Texas we had a cow named Bessie. I’d go out early and milk her. I’d get her in the stanchion, seat myself and squeeze out a pail of fresh milk. One day I’d worked hard and gotten a full pail of...